Εθνικά Έργα

AVATON

Ημερομηνία έναρξης: 
Νοέμβριος, 2013

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο την ανάπτυξη, πειραματική αξιολόγηση και αξιοποίηση ενός συστήματος ‘περιρρέουσας πληροφορίας´ (ambient information system) που επιτρέπει τη διαδραστική περιήγηση του χρήστη-επισκέπτη στο χώρο του Αιγιακού Ηφαιστειακού Τόξου...

E-Museum

Ημερομηνία έναρξης: 
Νοέμβριος, 2013

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας καινοτομικής, επεκτάσιμης, αρθρωτής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική ξενάγηση χρηστών σε μουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους...

Προηγμένες, κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.

Ημερομηνία έναρξης: 
Φεβρουάριος, 2012

Στόχο αυτού του έργου αποτελεί η παροχή λειτουργικών Ιδρυματικών Αποθετηρίων σε όλα τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα - μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καθώς και η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους...

ΠΡΙΑΜΟΣ

Ημερομηνία έναρξης: 
Νοέμβριος, 2006 to Νοέμβριος, 2013

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο την έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογίας πυρήνα και την επίδειξή της μέσω της υλοποίησης προηγμένων εφαρμογών στην περιοχή της σημασιολογικής διαχείρισης (αρχειοθέτησης, αναζήτησης, επεξεργασίας) συνδυασμένης πολυμεσικής πληροφορίας (εικόνων,video,ήχου) και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο...