Ευρωπαικά Έργα

HERMES - IST-2000-26429

Ημερομηνία έναρξης: 
Νοέμβριος, 2013

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου σχετικά με τεχνολογίες για την αξιοποίηση περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς ...

SHUFFLE - IST-1999-11014

Ημερομηνία έναρξης: 
Νοέμβριος, 2013

Στα πλαίσια του έργου αυτού μελετήθηκε και υλοποιήθηκε ένα προηγμένο, κατανεμημένο σύστημα δυναμικής διανομής δικτυακών πόρων σε συστήματα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς ...

CREDO - IST-2001-33093

Ημερομηνία έναρξης: 
Νοέμβριος, 2001 to Νοέμβριος, 2005

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μελετήθηκε η αρχιτεκτονική και υλοποιήθηκε ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών μέσα σε ένα σύνθετο ασύρματο περιβάλλον.

ADAMANT - IST-2001-39117

Ημερομηνία έναρξης: 
Νοέμβριος, 2001 to Απρίλιος, 2005

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο του 2005, είχε σαν στόχο την ανάπτυξη συστήματος παροχής προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος...

Σελίδες