Έργα

National
title status description
AVATON
completed

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο την ανάπτυξη, πειραματική αξιολόγηση και αξιοποίηση ενός συστήματος ‘περιρρέουσας πληροφορίας´ (ambient information system) που επιτρέπει τη διαδραστική περιήγηση του χρήστη-επισκέπτη στο χώρο του Αιγιακού Ηφαιστειακού Τόξου...

E-Museum
completed

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας καινοτομικής, επεκτάσιμης, αρθρωτής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική ξενάγηση χρηστών σε μουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους...

Προηγμένες, κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.
started

Στόχο αυτού του έργου αποτελεί η παροχή λειτουργικών Ιδρυματικών Αποθετηρίων σε όλα τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα - μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καθώς και η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους...

ΠΡΙΑΜΟΣ
completed

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο την έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογίας πυρήνα και την επίδειξή της μέσω της υλοποίησης προηγμένων εφαρμογών στην περιοχή της σημασιολογικής διαχείρισης (αρχειοθέτησης, αναζήτησης, επεξεργασίας) συνδυασμένης πολυμεσικής πληροφορίας (εικόνων,video,ήχου) και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο...

European
title status description
HERMES - IST-2000-26429
completed

Το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου σχετικά με τεχνολογίες για την αξιοποίηση περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς ...

SHUFFLE - IST-1999-11014
completed

Στα πλαίσια του έργου αυτού μελετήθηκε και υλοποιήθηκε ένα προηγμένο, κατανεμημένο σύστημα δυναμικής διανομής δικτυακών πόρων σε συστήματα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς ...

CREDO - IST-2001-33093
completed

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μελετήθηκε η αρχιτεκτονική και υλοποιήθηκε ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών μέσα σε ένα σύνθετο ασύρματο περιβάλλον.

ADAMANT - IST-2001-39117
completed

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο του 2005, είχε σαν στόχο την ανάπτυξη συστήματος παροχής προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος...

OPENISE - IST-1999-11590
completed

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αναπτύχθηκε μία από-άκρο-σε-άκρο δικτυακή ευρυζωνική πλατφόρμα και εμπλουτίστηκε με μηχανισμούς ποιότητας υπηρεσίας...

WATT - AC235
completed

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μελετήθηκε και υλοποίηθηκε πρωτότυπο σύστημα παροκολούθησης-διαχείρισης εξ αποστάσεως πειραμάτων σε ευρυζωνικές δικτυακές πλατφόρμες...