Προηγμένες, κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.

Συμβολή: 
Συντονιστής έργου, βασική τεχνική ανάπτυξη.

Στόχο αυτού του έργου αποτελεί η παροχή λειτουργικών Ιδρυματικών Αποθετηρίων σε όλα τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα - μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καθώς και η υποστήριξη και παροχή κατευθυντήριων γραμμών κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Επιπλέον στόχο αποτελεί ο σχεδιασμός των κατάλληλων ροών εργασίας για την υποβολή του περιεχομένου στα νεοαποκτηθέντα αποθετήρια καθώς και η ανάπτυξη ενός portal που θα προσφέρει ολοκληρωμένη αναζήτηση στο περιεχόμενο όλων των αποθετηρίων.

Κατάσταση: 
σε εξέλιξη
Ημερομηνία έναρξης: 
Φεβρουάριος, 2012