Επικοινωνία

Καθ. Νικόλαος Μήτρου
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157-73, Ζωγράφου, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +30210-7721639, +30210-7722549
Fax: +30210-7722530
e-mail: mitrou@cs.ntua.gr