Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Η ομάδα συντηρεί τα παρακάτω μαθήματα στο πενταετές πρόγραμμα σπουδών της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

Περισσότερες από 5 διπλωματικές εργασίες και 2 διδακτορικές διατριβές εκπονούνται κάθε χρόνο με την υποστήριξη της ομάδας.