Δημοσίευση στο περιοδικό Sensors

Η εργασία μας "NEURON: Enabling Autonomicity in Wireless Sensor Networks" δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sensors.