Διεθνές βραβείο αριστείας για το εργαστήριό μας

Κάθε χρόνο, η συντακτική ομάδα κάθε περιοδικού του Εκδοτικού Οίκου Emerald καλείται να ονομάσει αυτό που κατά τη γνώμη της είναι το "Outstanding Paper" και ως τρία "Highly Commended Papers" για το προηγούμενο έτος.

Η εργασία μας [1] επιλέγηκε ως νικήτρια του Outstanding Paper Award στα Emerald Literati Network Awards for Excellence 2015, για το περιοδικό The Electronic Library (2014 Impact Factor by Thomson Reuters: 0.535). Η σχετική ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/awards.htm?year=2...

Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και παρουσιάζει μια προσέγγιση για την εξαγωγή επιστημονικής πληροφορίας ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Περιγράφει πώς τα δεδομένα μπορεί να επισημειωθούν σημασιολογικά, με μη παρεμβατικό τρόπο και με συμμόρφωση στα διεθνή πρότυπα ώστε να διατίθενται στο Σημασιολογικό Ιστό, αλλά και ένα σύνολο αντιστοιχίσεων μεταξύ λεξιλογίων που μπορεί να (επανα)χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η εργασία αποτελεί το άρθρο-δείγμα του περιοδικού και θα διατίθεται σε ανοιχτή πρόσβαση για ένα χρόνο. Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EL-12-2012-0156

[1] N. Konstantinou, D.E. Spanos, N. Houssos, N. Mitrou: "Exposing scholarly information as Linked Open Data: RDFizing DSpace contents", The Electronic Library, Volume 32, Number 6, Pages 834-851, 2014